Privacy Statement

Geldig vanaf 17 januari 2011

Persoonsgegevens
IC Computers gebruikt de door de gebruiker opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door IC Computers en IC Hosting te leveren diensten. Voor de verwerking en administratie van uw persoonsgegevens houdt IC Computers zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De door u aan IC Computers en IC Hosting toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor de leidinggevende van IC Computers en IC Hosting.

Bezoek websites IC Computers
Indien u een van de websites van IC Computers bezoekt, kunnen algemene bezoeker gegevens worden verzameld. Deze bezoeker gegevens worden gebuikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina’s, gemiddelde bezoek duur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoeker gegevens vast te leggen, wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruikt ter identificatie van de gebruiker. De identificatie is echter nimmer tot uw persoon en/of ip-adres terug te voeren. De bezoeker gegevens worden geanonimiseerd.

Met de standaard instellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u de cookies (selectief) wenst te weigeren, dan kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van de Website niet (optimaal) meer functioneren. Op de volgende website vindt u informatie over de veelgebruikte webbrowsers en de manier waarop u de cookie instellingen in de betreffende webbrowser kunt aanpassen:

Gebruik diensten van IC Computers
De door u opgegeven persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, contact gegevens en overige gegevens en dergelijke, worden gebruikt om de door IC Computers aangeboden dienstverlening naar behoren te laten verlopen. Deze gegevens zullen nooit (zonder toestemming) aan derden worden verstrekt wanneer hier geen justitieel noodzaak voor aanwezig is.

Links naar websites
Indien u via een van de websites van IC Computers wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden, is IC Computers op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website. Bij het gebruik van websites zoals beschreven in de vorige volzin, zijn de gebruiksvoorwaarden en privacy regels van de desbetreffende website van toepassing.

Toezending van informatie
Indien u zich registreert op een van de websites van IC Computers kunt u middels een opt-in kiezen voor het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief. Indien u op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door IC Computers hier schriftelijk of via e-mail van op de hoogte te stellen.

Bezwaar maken
Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kunt u IC Computers altijd verzoeken om uw gegevens te wijzigen, waarna IC Computers zo spoedig mogelijk de door u gewenste veranderingen doorvoert. Eventueel kunt u zelf ook de onjuiste gegevens via uw klanten paneel aanpassen. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door IC Computers, dan kunt u contact opnemen met IC Computers via info@ic-hosting.nl met een fundering van uw bezwaar. IC Computers zal dan het bezwaar beoordelen en eventueel passende maatregelen nemen.