Op dit moment ondervinden wij helaas een probleem met een van onze webservers. De server is in Read Only status en vereist een reboot. Daarna zullen we een schijfcontrole uitvoeren en controleren of alles naar behoren werkt op de machine. Dit kan helaas een onderbreking opleveren. Excuus voor het ongemak.